รถมินิบัส
ราคา 175,000 บาท

HITACHI EX 200-2
ราคา 495,000 บาท

รถบัส
ราคา 850,000 บาท

ขายหัวลาก
ราคา 790,000 บาท