รถบัสพัดลม
ราคา 275,000 บาท

ขายรถบัสพัดลม
ราคา 350,000 บาท

รถบัสุ 6ล้อ
ราคา 850,000 บาท

ขายรถ 6 ล้อ ช่วงยาว
ราคา 250,000 บาท