ขายหัวลาก
ราคา 790,000 บาท

รถบรรทุก
ราคา 1,780,000 บาท